Any 1803 - Transmissió dels valors de la societat classista: les monges ensenyen doctrina cristiana i a cosir, però no  ensenyen a llegir.


   
Any 1803- Marcos Fernández Alonso, inquisidor a Mallorca.

   
2 de gener de 1803 - Mor Antoni Vilella, pintor.

   
12 de gener de 1803- Mor Fra Miquel de Petra, constructor del convent dels Caputxins, professor de matemàtiques i membre de la Sociedad de amigos del país.


22 de gener de 1803 - Inauguració de l'Oratori de Son Mesquida a Felanitx.

Febrer de 1803 - Segons els registres del Convent de sant Agustí de Felanitx un parell de sabates d'homo valen una lliura i deu sous.

8 de febrer de 1803- Neu a Mallorca.
   
Abril de 1803 - Juan Pérez Villamil fa donació de set objectes de bronze trobats a la finca de Massanella a la Real Académia de la História.

   
4 de juliol de 1803 - Un informe de la comandància d'obres considera inútil als efectes defensius el castell de Capdepera.


Agost de 1803 -Obres a l'església del Convent de sant Agustí de Felanitx.
   
setembre de 1803-El cardenal Despuig és designat ministre del Orde de Penitència dels caputxins de Palma.

   
5 de setembre de 1803- Magdalena Moragues fa donació de Son Molines al convent de Santa Margalida, de Ciutat, segons document en poder del notari Pere Joan Fonollar.(ARM, ECR-1123, f. 136v).

1 de novembre de 1803 - En prevenció de l'accés a Mallorca d'apestats es fan guàrdies costaneres.


   
28 de desembre de 1803 - Sor Caterina (Maria Francesca Blanes Pujol) cobra 20 lliures import anual que paga la Universitat d'Artà per haver ensenyat a les minyones la doctrina cristiana i a cosir.


endavant