Any 1811

   
Any 1811- El blat, que en els primers anys del segle es venia á 22 sous la barcella, va arribar á vendre's á 3 lliures 12 sous; el candeal; que es venia en iguals dates á 25 sous, es va despatxar á 4 lliures 7 sous; l'ordi á 2 lliures 10 sous; la palla á 1 lliura 10 sous per arrova.

    
8 de gener de 1811- Un bàndol ordena la sortida immediata de tots els forasters varons, compresos entre els setze i els cinquanta anys.
   
23 de gener de 1811-Mor Pere Caro i Sureda, marquès de la Romana a Cartaxo.

30 de gener de 1811 - Fi de la vigilància costanera per por de la pesta que afectava Cartagena.
   
2 de febrer de 1811- Les Corts espanyoles acorden no donar validesa als tractats fets pel rei en captiveri.

   
6 de febrer de 1811- El bisbe Bernat Nadal, substitut d'Antoni Evinenet en el càrrec de diputat a les Corts, arriba a Càdis.


11 de febrer de 1811 - El Consell de la Regència ordena  que alguns oficials facin una lleva entre els soldats dels exèrcits 1,2 i 3 a la Península per tal d'enviar 2.000 reclutes a Mallorca i reforçar la Divisió Mallorquina, però els generals respectius s'oposen a perdre homes i no s'aconsegueix ni un recluta.19 de febrer de 1811- Josep de Salas Boixadors, militar aristòcrata lliberal, jura el seu càrrec de diputat per Mallorca a les Corts de Càdis.
  

20 de febrer de 1811 - Mor el rector de Petra Jaume Suau "Moreta", natural de Felanitx.

3 de març de 1811 - El picapedrer Miquel Valens és contracta per a la construcció d'una església a Cas Concos en el plaç d'un any i mig.
   
16 de març de 1811- Mor Bartomeu Cloquell, comanador de sant Antoni Abat i de Pàdua.
1 d'abril de 1811- Mor Bru Cortès Aguiló que era el xueta més ric de Mallorca. Vivia en el carrer de sant Bartomeu en una casa que comprà als Burgues-Safortesa. Era propietari de Son Vici, de l'Hort de la Creu (on és l'IES Ramon Llull),  i de Son Santiscle. És enterrat a la Seu, a la tomba dels seus pares Domingo Cortès Cortès i Elionor Aguiló Aguiló situada davant la capella de la Mare de Déu de la Pietat.

   
2 d'abril de 1811-Agustín Argüelles proposa a les corts espanyoles la supressió de la tortura i del tràfec d'esclaus d'Àfrica a Amèrica.

   
17 d'abril de 1811-Joaquín Ruíz de Porras és designat director del Col·legi d'Artilleria.


21 d'abril de 1811 - Rogatives per la pluja a Felanitx.

5 de maig de 1811 - Rogatives per la pluja a Felanitx.
   
18 de maig de 1811 - La Junta Superior de Catalunya decideix refugiar-se a Mallorca.

   
25 de maig de 1811- Mor el cirurgià Sebastià Muntaner.

   
31 de maig de 1811- Des del dia 28 arriben a Palma 164 exilats de Tarragona.

Juny de 1811- Arriben a Mallorca els comandaments de la Divisió Mallorquina sense haver aconseguit ni un reclutament, de manera que els efectius es redueixen als 250 soldats del Batalló de Granaders.

Juny de 1811 - L'arribada massiva de fugitius de la guerra fa encarir els productes. Una barcella de blat costa gairebé dues lliures.
   
2 de juny de 1811-Arriba a Palma el cadàver del Marquès de la Romana en una fragata de guerra. El dia 4 és sepultat a la capella dels Valero de sant Domingo.(Bover,Noticias histórico-topográficas, pàg.228)
.

17 de juny de 1811 - Inici de les obres de l'església de Cas Concos.
   
19 de juny de 1811- Discurs d'Antoni Llaneras, rector de sant Nicolau, a les Corts en defensa dels senyorius jurisdiccionals.

   
21 de juny de 1811 - Discurs lliberal del bisbe Bernat Nadal a les Corts.


Samford Whittingham

28 de juny de 1811 - Arriba a Palma el general espanyol Samuel Ford Witthingham i s'instal·la amb la seva esposa Magdalena Creus, menorquina,  en el carrer de l'Estanc de Palma, en una casa de la família.
   
1 de juliol de 1811- Abolició dels senyorius per les Corts de Càdis.

   
5 de juliol de 1811- Arriben a Palma procedents de Vilanova a la cerca de refugi set vaixells amb 107 passatgers.

   
6 de juliol de 1811-Arriben a Palma procedents de Vilanova 21 vaixells que deixen 540 passatgers al moll a la cerca de refugi.


6 de juliol de 1811 - Pluges fortes i calabruix a Felanitx.
   
12 de juliol de 1811 - Boda d'Ignasi Moragues Comelles, hereu de Son Moragues (Valldemossa) i capità d'húsars amb Maria Mata Magarola a Vic.

   
17 d'agost de 1811 - Les Corts de Càdis disposen que tots els espanyols de famílies honrades puguin accedir als col·legis i acadèmies de mar i terra, però mantenint la prova de noblesa.

Setembre de 1811-Apareix el Diario de Palma.
   
23 de setembre de 1811- Mor Enric Bernat d'Espanya Ramefort  i l'enterren a la capella del Sant Crist de Santa Eulàlia.


27 de setembre de 1811 - Bateig a santa Creu de Ricard Ford Witthingham Creu, fill de Samford Whittingham.
  
5 d'octubre de 1811- Arriba a Barcelona procedent de Palma el vapor-correu Balear, amb 218 porcs, 618 embalums , màquines, anisat, calçat, ametlles, pàtates, peix i 72 passatgers
.

25 de novembre de 1811 - Mor Gregorio Garcia de la Cuesta, capità general de les Illes Balears i és enterrat a la Seu.
   
6 de desembre de 1811-Neix Joaquim Maria Bover Rosselló a Sevilla.


17 de desembre de 1811 - El gallec i colonialista espanyol Juan Antonio Monet del Barrió és nomenat sergent major del regiment de Caçadors de Mallorca.
   
Segons els comptes de l'Ajuntament de Ciutat (cfr. Arxiu Municipal, lligall 707, expedient 4651), el jornal d'un manobre al 1810 i 1811 era de 7 sous i 8 diners; segons un llibre de comptes de jornals pagats per una administració (cf. Arxiu Històric de Mallorca, secció A. H., lligall 2027) el jomal d'un pastor era de 7 sous.


endavant