Any 1818

Propietats:

Son Bauçà de la Torre Rodona és de Bartomeu Bauçà i valorada en 12.260 lliures.

 
Any 1818- Alcúdia disposa de 8516 quarterades de secà, 64 de reguíu, 88 de vinya, 89 d'olivar,i 1262 de bosc.

   
Any 1818 - Benedicció de la primera pedra per a la construcció de l'església de l'ermita de Betlem.

   
Any 1818- Nicolau Dameto Puigdorfila és el propietari de Son Carríó que té 90 quarterades de figueres , 85 quarterades de garriga i 4 quarterades més dedicades a altres conreus, amb un valor cadastral de 3.470 lliures. La riquesa cadastral de Nicolau Dameto a Manacor està valorada en 34.612 lliures (Apeo de Manacor 1818, f.338).

   
Any 1818- Pere Moragues és el propietari de Sos Sanxos (Artà) amb 1.913 quarterades. Miquel Villalonga és el  propietari de Can Sec, d´Alaró, amb 135 quarterades. Es Castell (Selva), propietat dels Amer, està valorada en 43.559 lliures. Joan Massanet  és el propietari de Sa Bisbal (Selva) valorada amb 16.610 lliures. Felip Fuster,   és el propietari de Son Fuster (Selva) a Selva,  valorada en 33.525 lliures.

23 de març de 1818 - La gelada fa mal a les vinyes de Felanitx.

31 de març de 1818 - Una nova gelada afecta molt les vinyes, els conreus d'ordi i de faves de Felamitx.

3 d'abril de 1818 - Mor Antoni Dameto Despuig, espós d'Anna Cotoner, tinent coronel i algutzir major de la Reial Audiència, i és enterrat a la tomba de la capella del sant Cristo de sant Domingo.(Enterraments i òbits del Real Convent de Sant Domingo de la Ciutat de Mallorca , pàgina 342).

18 d'abril de 1818 - Enterrament de Maria Ignàsia Dameto en el convent de sant Francesc.(Enterraments i òbits del Real Convent de Sant Domingo de la Ciutat de Mallorca , pàgina 343).

Maig de 1818 - Joaquim Verd és nomenat rector de Felanitx.

Agost de 1818 - La comunitat del Convent dels agustins de Felanitx consta de 21 frares.

Novebre de 1818 - En el terme de Felanitx hi ha 2078 cases, 34 molins, 3912 quarterades de vinya, 9784 quarterades de camp, 74 quarterades d'olivar i 5.368 de pinar, garriga i marina.

   
12 de desembre de 1818-Mor el bisbe Bernat Nadal i Crespí i és enterrat a la capella de sant Bernat de la Seu.


endavant