Any 1846 - L'Ajuntament de Palma, cessat.

Any 1846- A Manacor hi ha 45 molins de vent i dos d'aigua, 23 alambins i una fàbrica de pigments.

1 de febrer de 1846 - Pere Josep Arabí, propietari de Can Arabí (Binissalem) sol·licita la concessió de les aigües provinents d'una mina.
  
8 de febrer de 1846-Processó rogativa en favor de la pluja acompanyada amb el Crist de la Sang fins a la Seu.
   
Any 1846- L'ajuntament de Ciutat es nega a contribuir en el repartiment per a la contribució territorial corresponent al segon semestre d'aquest any, i per això és cessat i substituit.

22 de març de 1846 - Fa un poc de brusca a Felanitx, després d'una larga sequera.

3 d'abril de 1846 - Plou gairebé tot el dia a Felanitx.

23 d'abril de 1846 - La manca d'aigua fa que s'exporti el bestiar cap a Alger a preu baix. Manca feina i moltes possessions lleven els missatges.(Llibre del Consell i dels antics jurats..Felanitx)

2 i 3 de maig de 1846 - Plou després d'una llarga sequera.

17 de maig de 1846- L'Ajuntament de Felanitx prohibeix carregar aigua de la font amb bótes.
   
Juny de 1846- L'epidèmia de pigota arriba a Sóller procedent de França. S'ordena la vacunació.

7 de juny de 1846 - A la plaça de Felanitx es venen dos paners d'esclatasangs i gírgoles sans i bons.(Manuscrit de Pere A. Binimelis)
   
5 de juliol de 1846-Extinció del Cos de Provincials de Mallorca. Els soldats passen al regiment d'Isabel IIª.
   
Agost de 1846- Pere Josep Gibert, batle de Palma.
   
Setembre de 1846- Arriba a Mallorca el primer destacament de la Guàrdia Civil (24 guàrdies).

3 de setembre de 1846 - Plou amb ganes i sembren ferratge i faves.

22 de setembre de 1846 - Mor l'agustí exclaustrat i poeta en català, Salvador Ferrer Cerdà a la parròquia de sant Miquel.
   
19 d'octubre de 1846-Mor Josep Cotoner Despuig que és enterrat en el cementiri rural.

any 1847