Any 1867

   
Any 1867-Construcció del passeig d'Es Born i obertura de les Drassanes.

Any 1867-Reforma de l'església a Felanitx.

Any 1867 -  L'holandès Paul Bouvy de Schorrenber publica el "Ensayo de una descripción geológica de la isla de Mallorca".
   
Any 1867-Antoni Blanes Juan finança el retaule de la Puríssima Concepció d'Artà i fa construir un casal.
   
15 de gener de 1867- El ministre de governació, Luís González Bravo, prohibeix el teatre en català.

31 de març de 1867 - Antoni Sureda Verd i Joaquím Ferragut Capó sol·liciten obrir en els seus solars el carrer que serà de sant Elies.

15 d'abril de 1867 -Rogatives per la pluja a Felanitx.

4 de juny de 1867 - Plou tot el dia a Felanitx.
   
25 de juliol de 1867 - Col·locació de la primera pedra de l'església de Calvià.

11 d'agost de 1867 - Mor Antoni Contestí Llompart (Serafín de Llucmajor), caputxí exclaustrat, que va ser vicari i ecònom de Sencelles.
   
18 d'agost de 1867- El bisbe Miquel Salvà Munar posa la primera pedra del temple de la Immaculada Concepció a santa Catalina, amb donació per part del marquès de la Romana, Pere Caro Álvarez de Toledo, del terreny necessari de la seva finca que estava al costat.
   
9 de setembre de 1867 -José Garcia de Paredes Losada, capità general de les Illes Balears.
   
Novembre de 1867-El germà Martin està enfrontat al prior dels ermitans de sant Honorat de Randa, Joan de sant Elies Palau.

31 de desembre de 1867 - Plou tot el dia i la nit a Felanitx.

any 1830 a Mallorca ixent