Any 1913-Divisió dels carlins entre tradicionalistes seguidors de Vázquez de Mella i els jaumistes.

   
Any 1913- Reforma de la capella de Sant Bernat de la Seu.

   
Any 1913 - Enderrocament de la Porta de Jesús.

   
Any 1913- Fundació del Santuari de Nostra Senyora de Cura.

   
4 de gener de 1913- Una asemblea de solidaritat republicana promou el reagrupament dels republicans.

   
16 de gener de 1913-Noves bases de la Unió Republicana Balear, que estableixen aliances amb els liberals i tradicionalistes. Els republicans conjuncionistes dirigits per Lluis Martí no s'adhereixen a les bases.

   
4 de febrer de 1913- L'Institut d'Estudis Catalans fixa les normes ortogràfiques del català.


11 de febrer de 1913 - El republicà federal de Manacor i exbatle, Llorenç Galmés Sansó, és proclamat fill il·lustre de la vila.

   
13 de febrer de 1913- Mor Josep Despuig González de Valbuena , propietari de Son Espanyol, possessió valorada en 97.600 pessetes i de la meitat de Son Armadans. El succeeix Lluis Delgado Rotten.

   
Abril de 1913- Finalitzen les obres d'enderrocament del bastió de Jesús a Palma.   
Juny de 1913-Els lerrouxistes  de Francesc Julià trenquen de nou amb Unió Republicana.

   
12 de juny de 1913-L'Ajuntament de Palma  representat pel seu batle, Felip Fuster de Puigdorfila i Vilallonga, acorda per unanimitat expropiar tots els drets d’aigua de la font de la Vila, amb la síquia i altres obres annexes, en virtut d’una llei aprovada el 22 de novembre de 1912, que declara d’utilitat pública tota l’aigua procedent d’aquesta font.

   
15 de juny de 1913- Jordi Poquet de Muro, nou rector d'Alcúdia.

   
28 de juny de 1913- Dionisio Alonso Martínez, governador civil.

                                                      Benet Pons
                                              Benet Pons Fàbregues

   
Agost de 1913- Unió Republicana s'escindeix i es forma el Partit Reformista. Amb ells hi va Benet Pons Fàbregues.

20 d'agost de 1913 . Mor Miguel Parera Fornés, prevere de Manacor , organitzador dels obrers catòlics.
   
28 de setembre de 1913- Inauguració d'un monument dedicat a Fra Juníper Serra a Petra.

   
2 d'octubre de 1913- Pere Montlau Homar, propietari de la possessió de santa Eulàlia (Palma).

  
 8 de novembre de 1913- Ignacio Martínez Campos, governador civil.


19 de novembre de 1913 - Joan Servera Camps, pren possessió de la batlia de Manacor.

endavant