Any 1916
 

Alcover
    Alcover

Any 1916- Antoni Maria Alcover i Sureda. governador provisional eclesiàstic.

  
Gaspar Bennassar
Gaspar Bennàssar

Any 1916- Gaspar Bennàssar Moner dissenya l'edifici del Bar Cristal a Palma.


Any 1916 - Tanquen les fàbriques de teles de cotó de Rafel Mas Segui i Marcel L. O'Rian a Inca.
  
Any 1916- Els tramvies de tracció animal s'on substituïts per tramvies el'ectrics després de la compra de les accions de la Societat Mallorquina de Tramvies per part de la Societat General de Tramvies Elèctrics Interurbans".
  
Any 1916- Guillem Forteza president de Nostra Parla
  
1 de gener de 1916- Diada de la llengua catalana a Inca.Vetlada en el Cercle d'Obrers Catòlics d'Inca . Hi participa Pere Riber Campins amb una poesia.

1 de gener de 1916 - Domingo Alzina Jaume és el batle d'Inca. El conservador Guillem Tous Ginard és el batle d'Artà. Francesc Crespí és el batle de Sineu. Francesc Gomila Vadell pren possessió de la batlia de Manacor.

1 de gener de 1916 - El baró de Pinopar és el nou batle de Ciutat de Mallorca.

Gener de 1916 - Pere Riber Campins, professor de l'Acadèmia Tècnica d'Inca, inicia les classes nocturnes per alumnes de la Societat Obreda del Cercle d'Obrers Catòlics d'Inca.

8 de febrer de 1916 - El vent esbuca una part de la Plaça de Toros d'Inca.

9 de febrer de 1916 - Carta de protesta a Antoni Maura pel seu assentiment a la Real Academia de la Lengua de confinament del català a l'àmbit privat- La protesta és signada per Joan Estelrich, Salvador Galmés, Joan A. Fuster Valiente. Francesc Muntaner, rafel Ramis Togores, Ignasi Rey, Bartomeu Darder Pericàs, Antoni Homar, Miquel Ferrà i Guillem Fortesa.

10 de febrer de 1916 - Neu a la Serra de Tramuntana.

24 de febrer de 1916 - Brusca a Inca
  
5 de març de 1916-Fundació de la SD Alfonso XIII presidida per Antonio Moner Giral. Formen part de la seva directiva el tradicionalista José Quint Zaforteza, Mateo Palmer, José Llauger, Miguel Estades, Juan Ferrer, Rafael González, Alberto Elvira, Alberto Gomila, Pedro Barbarín, Antonio Vaquer, Fernando Pinillos, Joaquín Mascaró.

18 de març de 1916 - Detenció de prostitutes de Palma a Inca per part del cap de policia d'Inca, Antoni Barceló. Passen la nit recloses a la Quartera.

27 de març de 1916 - El coronel Rafael Romero prohibeix als soldats d'Inca anar a les cases de putes properes al quarter.

31 de març de 1916 - Temporal de pluja i vent a Inca amb destroces als fruiters.

31 de maig de 1916 - Pluja i vent a Inca.
 
26 de juny de 1916-Su Majestad el Rey accediendo a los deseos del Football Club...se ha servido conceder al mismo el Título de Real (RSD Alfonso XIII).
  
29 de setembre de 1916- Jordi Poquet, rector d'Alcúdia, dimiteix després d'una campanya en contra seu.
  
16 d'octubre de 1916 - L'oriolà Rigobert Domènech Valls pren possessió del bisbat de Mallorca.

25 de desembre de 1916 - El Casino Republicà de Llucmajor elegeix junta formada per Miquel Carbonell (president), Bernat Salvà (vice-president), Joan Mut (secretari), Damià Fullana (Vice-secretari), Francesc Noguera (tresorer), i els vocals: Andreu Servera, Joan Fullana, Pau Tomàs, Joan Vaquer, Antoni Terrassa i Julià Cardell.


any 1830 a Mallorca ixent