Països Catalans:

14 de març del 980  -Ermemir i la seva muller Sesenada, Moscono i la seva muller Imul, venen a Ermetruït d'Osona , i als seus fills Ermemir, Llop i Miró, una terra que tenen a
l’apèndix del castell de Cardona, al lloc anomenat Ardèvol,  per tres sous, en espècie. (Arxiu  Ducal de Cardona, lligall 158, n. 5b).

El mateix dia Fruila ven a la vescomtessa Ermetruït  i als seus fills Ermemir, Llop i Miró, una terra que tenen a l’apèndix del castell de Cardona, al lloc anomenat Ardèvol, pel preu de 2 sous, en espècie. (Arxiu  Ducal de Cardona, lligall 158, n. 5).

30 de març del 980 - Altimer i la seva esposa El·lio venen a la vescomtessa Ermetruit i als seus  fills Ermemir, Llop i Miró, una terra que tenen a l’apèndix del castell de Cardona,
al lloc anomenat Ardèvol, pel preu de 5 sous, en espècie. (Arxiu  Ducal de Cardona, lligall 177, n. 1464).endavant