Any 1910-Les dones poden accedir als estudis superiors.

Any 1910- Segons l'INE les Balears tenen 326.023 habitants. Palma té 67.544 habitants. (Reseña estadística de la província de Baleares, 1962). Sant Joan té 2.470 habitants, Valldemossa, 1.683;
   
Any 1910- Fundació de l'Estació Enològica de Felanitx.

   
Any 1910- Gaspar Reynès Font és l'arquitecte del pavelló del Manicomi Provincial.

Any 1910 - El capitalista Manuel Salas Sureda funda l'Escola Catòlica Alemanya.
   
1 de gener de 1910 - Mateu Simó Alemany és nomenat batle d'Andratx.

16 de gener de 1910- Els franciscans del Tercer Orde Regular, Pere Joan Cerdà Colom, Andreu Casselles i Baltasar Salamanca  s'estableixen a Inca.

24 de gener de 1910 - El Cercle Catòlic d'Obrers de Pollença, presidit per Bernat Balle i el seu secretari Joan Vives es pronuncien contra la reapertura d'escoles laiques.

31 de gener de 1910 - El centre de Picapedrers demana a l'Ajuntament de palma que la jornada sigui de 8 hores a les obres municipals i l'augment de jornal per als obrers municipals i s'aprova la proposta d'augment en 9 reals als manobres i fins a  13 als mestres.(La Gaceta de Mallorca, 31/1/1910)

31 de gener de 1910 - Antoni Frontera Colom del carrer de la Lluna 142 de Sóller confessa al batle haver agredit laa seva esposa a destralades amb resultat de cinc ferides al cap (La Gaceta de Mallorca, 3/2/1910)
   
31 de gener de 1910- A Barcelona les garroves de Mallorca es venen a 10,71 pessetes els 100 quilos i les mongetes a 44 pessetes els 100 quilos.

  
 Febrer de 1910- Fi de la publicació de  La Gaceta de Mallorca.

   
1 de febrer de 1910 - El reaccionari Miquel Duran critica durament l’escola laica utilitzant un to integrista i ultraconservador.

2 de febrer de 1910 - Gabriel Moll ha obtingut en subhasta el subministrament del menjar dels presos de Palma.

2 de febrer de 1910 - Un incendi a la finca S'Aljub d'Algaida, propietat de Joan Oliver Capellà, fa mals valorats en 600 pessetes.

2 de febrer de 1910 - Un total de 70 emigrants mallorquíns arriben a Buenos Aires en el vapor Mendoza.

2 de febrer de 1910 - La junta directiva de la Societat de barbers "La Novetat" està formada per: Antoni Marroig (president), Bartomeu Amorós (vice-president), Joan Frontera (contador), Francesc Petro (dipositari), Ramon Dochao (secretari), Josep Llull (vice-secretari), i els vocals Sebastià Rebassa, Marc Sabater i Jaume Coll.

3 de febrer de 1910 - Es celebra la Rua en els passeigs del Born i la Rambla de Palma, que s'interrompeix parcialment per la pluja que cau a les quatre i mitja de l'horabaixa.

4 de febrer de 1910 -El picapedrer d'Esporles Jordi Ferrer Frau, de 17 anys,  resulta ferit greu en el cap en caure de l'obra de l'hostal de la Plaça de la Mercède Palma.

4 de febrer de 1910 - Judici a l'Audiència per contraban contra Josep Roca i Llorenç Cladera. Llorenç Cladera és absolt.

5 de febrer de 1910 - El diari de la dreta catòlica La Gaceta de Mallorca publica el dictamen de l'auditor general de la quarta regió, Ramon Pastor  en la causa contra Francesc Ferrer Guàrdia.

5 de febrer de 1910 - Dictamen de les mesures a prendre per Joan Suau Bennàssar propietari d'una fàbrica de destilació de quitrà en el carrer de Caro de santa Catalina per tal de poder seguir en la seve indústria sense causar perjudicis als veïns.


17 de febrer de 1910 - Manifestació anticlerical a Roma en l'aniversari de la mort de Giordano Bruno.

21 de febrer de 1910 - Llorenç Riber obté el premi de poesia oferit per Alfonso XIII a la ciutat de Tarragona en commemoració dels 700 anys del naixement de Jaume I.

22 de febrer de 1910 - La comissió provincial acorda lliurar 3000 pessetes a Jeroni Roca, contractista de les obres del pavelló de dements en el carrer de Jesús.

22 de febrer de 1910 - Antonio Villanueva mata a ganivetades Antoni Cànoves "Pansa" a Sóller.

22 de febrer de 1910 - per motius de salut dimiteis el batle de Llucmajor Antoni Catany Salvà i el substitueix Llorenç Cirerol.

23 de febrer de 1910 - Arriba a Montevideo el vapor Lleó XIII amb 50 emigrants  mallorquíns.

24 de febrer de 1910 - En el mercat d'Inca el blat es ven entre les 20 i les 20,50 pessetes la quartera, les faves per cuinar a 20 pessetes la quartera. el blat d'indi a 16, el safrà a 3 pessetes l'unsa.(La Gaceta de Mallorca 26/2/1910)

25 de febrer de 1910 -Cristòfol Rotger Riusec presenta al govern civil una sol·licitud de registre de 20 pertinences de lmineral de lignit a Els Oscals (Alcúdia)(La Gaceta de Mallorca 26/2/1910)

25 de febrer de 1910 - El governador civil de Balears,  Ángel Fernández-Caro es desplaça a Madrid després de finalitzar en el seu càrrec.25 de febrer de 1910 - El governador civil interí de les Balears Francisco Portela de la Cueva trasllada al Ministre de governació el recurs d'alçada interposat per Pere Capellà Oliver contra l'acord de la Comissió Provincial que va declarar la capacitat legal de Manuel Salas Sureda per exercir el càrrec de regidor de l'Ajuntament de Palma (La Gaceta de Mallorca 26/2/1910)

27 de febrer de 1910 - Rogatives per la pluja a Monti-sion

28 de febrer de 1910 - Vetlada en el Centre d'Unió Republicana en memòria de Sebastià Oliver, mort ofegat aprop de Cabrera.

1 de març de 1910 - Constitució d'una Caixa d'estalvis a Porreres, a instàncies del Cercle d'Obrers Catòlics i el rector Mir.

   
8 de març de 1910- Alfonso XIII autoritza a les dones a cursar Estudis Superiors.

   
14 de març de 1910- Alfredo García Bernardo, governador civil.

   
22 de març de 1910 - El retrògrad Miquel Duran escriu (Cronicó d'Inca):

    A la Rectoria té lloc una reunió de les persones més visibles (revela un posicionament absolutament classista) de la societat inquera per tractar de lo que s’hauria de fer per que la ciutat d’Inca estigui ben representada en el míting contra les escoles laiques. S’acordà fer una reunió, amb caràcter de míting, la tercera festa de Pasqua, anomenant-se per preparar els treballs convenients una comissió organitzadora, composta de mossèn Tomàs Mora, D. Miquel Amengual, misser i D. Miquel Pujadas, misser. Indiquen per dirigir la paraula el Pare Cerdà, D. Jaume Vidal,notari, D. Miquel Amengual, director de l’ “Heraldo de Inca”, D. Miquel Pujadas, fiscal, i nostre director.
   
1 d'abril de 1910. Una vegada més al servei del poder Miquel Duran practica la demagògia:

    "I quines són les ensenyances de les escoles laiques? La crema de convents, la violació de verges,la persecució dels ministres del Senyor i la profanació de sepultures, essent crims tan greus, sols són conseqüències remotes i efectes petits de gran mals i calamitats que l’educació laica ha duit a la classe treballadora"
   
8 de maig de 1910-Presentació d'una candidatura de conjunció republicana-socialista a les eleccions legislatives, formada per Jeroni Pou (3.946 vots), Francesc Garcia Orell (8.760 vots) i Llorenç Bisbal (4.648 vots).

26 de maig de 1910

Pius X (canonitzat per Pius XII el 1954) publica una encíclica, on qualifica a la Reforma protestant (que va ser un esforç dels religiosos cristians contra la corrupció de l'Església en el medioevo) com «rebel·lió i perversió de la fe ».
  
A Mèxic, el govern de Porfirio Díaz emet el decret per crear la Universitat Nacional de Mèxic.

Neix Adolfo López Mateos, polític mexicà, president entre 1958 i 1964


31 de maig de 1910

El Cap, província de Sudàfrica

Els Estats boers funden la Unió Sudafricana

Inauguració a Buenos Aires de l'Acadèmia de Corresponents de la Reial Acadèmia Espanyola.

Neix  Luis Rosales, poeta espanyol.

Mor Elizabeth Blackwell, metgessa nord-americana, primera dona doctora en aquest país.


   
23 de juny de 1910 - Construcció del passeig Sagrera en 10 hores amb el treball de 200 obrers dirigits per l'aequitecte Bennàssar.

Alexandre Rosselló
Alexandre Rosselló
   
19 de juliol de 1910-Benedicció del campanar de Binissalem. El tradicionalista comte d'Aiamans obtingué 14.261 vots, Antoni Naura 28.451 vots, i el liberal Alexandre Rosselló 21.029 vots.

21 de juliol de 1910 - Benedicció del nou portal lateral de l'església de Petra que mostra la figura de santa Pràxedis, segons el projecte de l'escultor Galmés.
   
24 de juliol de 1910-Míting republicà-socialista per la llibertat de cultes a l'eixample de la porta de sant Antoni.Parlaren per part socialista, Antoni Crespí, Jaume Marí i Llorenç Bisbal, i per part republicana Francesc Julià, Jeroni Pou i Giménez Moyà.

   
18 de setembre de 1910 - Inauguració de la Plaça dels Braus d'Inca.

   
20 de setembre de 1910- Agustín de la Serna, governador civil.

   
Octubre de 1910-Inauguració del centre republicà de Sóller.

   
30 d'octubre de 1910-Congrés fundacional de la CNT a Barcelona.

   
31 d'octubre de 1910-Fernando Truyols Despuig i José Despuig González de Valbuena es divideixen Son Armadans en dues porcions iguals de 17 quarterades i 280 destres, valorades en 23.252 pessetes i 58 cèntims cadascuna.

   
23 de desembre de 1910 - José Antich escriu contra el catalanisme de Gabriel Alomar en el periòdic República Social, portaveu del Partit Radical de sant Feliu de Llobrecar i del Grup Radical Socialista de Barcelona (Lerrouxistes).
           
                                                       endavant