Any 1245

         
Any 1245-Bernat de Santa Eugènia  cedeix la possessió "Abdah", veïna de Mauiar (santa Maria del Camí) a Perpinyà de Torrella.


25 d'abril de 1245 - Mor Giovanni Teutònico , jurista

         
2 de maig de 1245 -Ferrer de Banyeres compra Lluc, entre Porreres i Felanitx (Banyeres), per 2000 sous malguresos a Alemany de Sadoa.

6 de maig de 1245 - Mor Pere Nolasc, frare i sant espanyol (n. 1180).


13 de maig de 1245 Pere Arbós compra mig hort a Ciutat al camí d'Esporles vora l'honor de Guillem Mulner.

         
17 d'agost de 1245-Pereta, viuda de Pere Sitoler ven una jovada de terra a Benigalip (Manresa-Lloret) i a l'alqueria Benixulyen, a Ramon Ses Codines.(ARM RO-XIII, núm. 72).

         
29 de novembre de 1245- Blasco, batle de Mallorca, estableix a Ponç d'Olzet un casal sarraí que confronta amb la plaça de Sineu i l'hort del rei.