Any 1330

Any 1330-Prohibició reial de fabricació de vidre i sabó pel gran consum de llenya que comporta.

Any 1330-Incendi provocat de la seu de la Companyia Bardi a Palma.


7 de gener de 1330-Pere Savayl de la diòcesi de Barcelona es col·loca per temps d'un any amb Berenguer Pasqual, pescador de Sóller, per apendre l'ofici. (ARM. Prot. Not. R-16 f. 59 v.).

24 de març de 1330 - Guillem Blanquer és nomenat governador de Capdepera.


7 d'abril de 1330 - Neix Joan comte de KentAbril de 1330 - S'autoritza la caça del cèrvol a santanyí (Lletres Comunes).

17 d'abril de 1330 - Mor Feliciano Zách, militar hongarès

15 juny 1330 - Neix Eduard de Woodstock, el Príncep Negre, príncep gal·lès

24 de juny de 1330 - Assalt nazarí contra el lleny mallorquí de Bernat Capaspre a Ténes.

29 de juny de 1330 - Assalt nazarí contra la coca baionesa Sant Antoni  a Benidorm quan anava cap a Mallorca carregada de sal..

12 de juliol de 1330-Mor Isabel d'Aragó a Estíria.

15 de juliol de 1330 - El lloctinent de Mallorca envia una carta de protesta al soldà Muhammad IV per la pirateria contra l'embarcació de Bernat Capaspre.

26 de juliol de 1330- Reial Cèdula de Pere el Ceremoniós, mitjançant la qual, el rei no es pot entremetre en els negocis que pertanyen als cònsols, ni pot fer recurs a la seva Audiència.

Agost de 1330- El lloctinent de Mallorca, Berenguer de Santacília ordena a Pasqual Cirera, cònsol mallorquí a Granada que gestioni la llibertat del mallorquí Simó Seguí

Agost de 1330- Es signa un conveni de col·laboració entre la corona d'Aragó i el Regne de Mallorca per tal d'armar 24 vaixells, la meitat dels quals correspondrien a Mallorca (6 galeres i 2 naus a Mallorca i 4 galeres i 2 barques als comtats continentals del Regne de Mallorca)

12 d'agost de 1330- Mercaders dels 3 regnes catalans a Bruges (Flandes) aproven unes ordenances comunes a "tots els mercaders catalans sotmesos al senyor rey d'Aragó".

31 d'agost de 1330- El rei nomena Pere Serra i Francesc Alcover per al control de les operacions de la Taula de canvi de Francesc Renovart; a Joan Rossinyol i Bernat Ferrer de Tarragona per al control de la Taula de Pere de Castelló, i a Guillem Fuyi i Bernat Rotland per a intervenir la Taula de Jaume de Condomines
a Mallorca, després de la fallida de setembre de 1329..

15 d'octubre de 1330 -El Consell General aprova una resolució segons la qual el fet de finançar un estol sense cost per a la Corona no podria establir un precedent exigible més tard.

19 d'octubre de 1330-testament d'Agnès Axelló vidua de Pere Ortolà que vol ser enterrada a sant Francesc a la capella de la Magdalena en el carner dels Riera, els seus parents.

Octubre de 1330 - Acords de Perpinyà  entre el Consell de Barcelona i els jurats de Mallorca per a declarar la guerra conjunta contra Gènova.El cost de l'estol s'ha de repartir entre Barcelona i Mallorca.

Novembre de 1330 - S'acorda que el Regne de Mallorca aportarà 20 galeres i Barcelona altres 20 en la campanya contra Gènova.

Desembre de 1330- El rei Alfons envia al bisbe de Barcelona Ponç de Gualba  per a sol·licitar de Jaume III el suport per a la guerra contra Granada que es concretaria en armar 12 galeres i aportar 100 homes a cavall.

          

endavant