Any 1740


Any 1740: Bona collita de blat. Un cas de violència masclista entre nobles i germans: Bàrbara Dezcallar escandalitza als nobles en casar-se amb un plebeu i mor agredida pel seu germà. El bisbe empara a l'agressor.


    
Any 1740- Bona anyada de blat a Mallorca: 422.022 quarteres.

24 de gener de 1740 - Neix Antoni Togores Net a Palma.
   
10 d'abril de 1740- Es produeix un gran escándol després que es conegui que Bàrbara Dezcallar vidua de Pere Orlandís s'havia casat feia anys en secret amb Francisco Garcias del qual tenia una filla de cinc mesos. La noblesa classista no podia tolerar que s'hagués casat amb un home que no era de la seva condició social. Coneguts els fets, el seu fillastre Francesc Orlandis  li negà el pagament dels aliments perquè el seu pare les havia deixat en herència amb la condició de que vivís casta i sense marit. Coneguda la pérdua de la pensió el germà de Bàrbara, Pere Dezcallar la insultà per la seva "desvergonya" i l'agredí, de manera que Bàrbara Dezcallar morí poc després a causa de les ferides. Tot i que s'intentà tapar els fets, Pere Dezcallar va ser identificat i va refugiarse a sant Francesc. La Reial Audiència inicià les actuacions contra el refugiat al convent, però el bisbe s'hi oposà diguent que estava sota la seva jurisdicció. Bàrbara Dezcallar va ser enterrada a Monti-sion i ningú de la noblesa va anar a donar el condol. (manuscrits d'Agustí Torrella, any 1740).

20 d'abril de 1740 - Fra Agustí Riera i altres vuit frares contracten amb Joan Antoni Oms Batlle la realització del retaule major del Socors a canvi de poc més de 1056 lliures en un plaç màxim de sis anys.
   
20 de maig de 1740-Perseguit per la Reial Audiència, Pere Dezcallar es refugiá en el Convent de Jesús on va morir el 4 d'agost de 1740 .

18 de juliol de 1740 - El rei imposa als tribunals inferiors l'obligació de redactar les sentències en castellà.
   
6 d'agost de 1740-Pere Dezcallar és enterrat a la capella nova del Beat Ramon Llull de sant Francesc.

10 d'agost de 1740 - Neix a Mallorca Margarida Mesquida Massoni, filla del pintor Guillem Mesquida i de la veneciana Elisabet Massoni.
   
26 d'octubre de 1740-Fra Junípero Serra cessa en el càrrec de bibliotecari del convent de sant Francesc.

   
15 de novembre de 1740- El xabec "Dolç nom de Jesús", tripulat per deu homes comandats per Bernat Ribera manté un combat amb 36 barques de l'esquadra anglesa.

   
17 de desembre de 1740- Jo de baix firmat, mestre Juan Antoni Homs, escultor, cofès aver rebut del reverend Antoni Juan Garau, prevere, protector de l'obra de la nova iglesia parrochial de la vila de Sóller,quatre-sentes setenta sinch lliures, dich 475 l. Y ditas són en compliment per tantas me obligui, per tots gastos que se oferirien per fer al quadro de lo altar major y apòstol sant Barthomeu de dita parroquial, conforme acte que ting firmat en poder del discret senyor Antoni Juan Serre, nottari. Y perquè en tot temps const de la veritat a hont convenga, firm el present vuy en Sóller, als 17 desembre 1740 = Juan Antoni Homs.


     
segueix