Any 1305


         
Any 1305-Renovació del Palau de l’Almudaina.

         
19 de gener de 1305 - Mor a València l'almirall calabrès Ruggerio di Lauria i d'Amichi (Roger de Llúria).

         
Febrer de 1305- Jaume II disposa que els "Lauradors, guardians de bestiar e traginers que stan o daqui avant volran star ab senyor se loguen a I any, e sia lur soldada al mes per any C. sols. E si no volen. . star a un ayn complit sia lur soldada de comensament de sementer tro a Nadal, al mes a rao de LXXX sols per any, et de comensament de messes tro a sent Pere e a sent Feliu al mes, a rao de CXX sols per ayn, e de lo romanent del ayn al mes, a rao de LX sols per any." (A. H. M. Ced. I. f. 1 1 6 v.).

26 de febrer de 1305 -Acord mallorquí amb Gènova per 10 anys que anul·la el pagament dels lous respectius imposats pel comerç (els genovesos pagaven un diner per lliura).
         
25 de març de 1305-Testament de Pere Zaforteza que vol ser enterrat davant la capella del sant Sopar a la clastra nova del monestir de les Llagues de sant Francesc.

28 de març de 1305- Jaume II signa un acord de pau amb la República de Gènova i Gènova es compromet a pagar 2000 lliures per a satisfer els mals causats al temps que s'anul·les les càrregues impositives derivades del corsarisme que graven als mercaders genovesos.

2 d'abril de 1305 - Mor Joana I, reina de Navarra. Lluís de França la succeeix

4 d'abril de 1305

Mor Roger de Flor, cap dels almogàvers, assassinat a traïció per ordre d'Andrònic II, la qual cosa provoca l'anomenada venjança catalana a l'Imperi Romà d'Orient.


2 de juny del 1305

Neix Abū Saʿīd Bahādur Khān mongol de l'Iran

Tractat comercial de Mallorca amb Gènova.

5 de juny de 1305

Felip el Bell tria un cap francès de l'Església, Climent V papa a Avinyó.

21 juny 1305

Mor Wenceslao II de Bohèmia, rei polonès (n. 1271).


4 d'agost de 1305-El bisbe Guillem de Vilanova ratifica les constitucions sinodals, que acorden la llibertat de testar dels clergues.

         
14 de setembre de 1305- Frederic III de Sicília atorga als habitants del regne de Mallorca les mateixes franqueses per a comerciar amb els sicilians, que les que havien estat signades entre els reis d'Aragó i de Mallorca, amb algunes salvetats.

         
10 de novembre de 1305-Climent V concedeix a Felip, fill del Rei de Mallorca, tresorer de la Catedral de Tours, beneficis en les diòcesis de Tarragona i Narbona, tot i que no té més de17 anys i és només tonsurat, al temps que li permet posseir en altres parts diversos beneficis i canongies .El mateix dia, Climent V fa saber que ha concedit per un quinquenni a Jaume, Rei de Mallorca, el delme dels fruits eclesiàstics amb la finalitat de fer la guerra als sarraïns i prega als destinataris de la butlla que lliurin liberalment als col·lectors l'esmentat delme

         
29 de desembre de 1305-Guillemó Struch, fill de Pere, estableix a Pere Paratge dues parts d'unes cases que foren mesquita, amb el seu pòrtic, a l'alqueria de Fornalutx, sota jurisdicció dels hereus de Gastó de Beam. El mateix dia Pere Paratge l'estableix a  Pere Narbona (ARM. ECR-442, f. 230 i 231.)


          
          

         

 
any 1310 a Mallorca ixent