Any 1310: dret de comerç a Àfrica. Persecució papal dels templers.

         
Any 1310-Forja de la campana Na Mitja (Seu de Ciutat).

Any 1310- Àngel Campredon obra l'àngel de la torre major de l'Almudaina.
         
Any 1310-L'abat de La Real canvia el dret a un terç de l'aigua d'un dia a la setmana per un cens anual de 125 morabatins i un canó obert permanentment.

Any 1310 - Perpinyà Bonaventura acaba de pintar dues estances a les casetes de l'infant Sanç en el coll del Teix.
         
1 de març de 1310- Testament de Guillem Boadella que vol ser enterrat en el monestir de les Llagues de sant Francesc, en el clàustre quan s'entra a l'església.
         
Març de 1310-El papa reclama a Jaume II els béns de l'Orde del Temple.

17 de març de 1310 - Ferran IV confirma a Tarifa (Càdis) els privilegis de Carta Puebla concedits per Sanxo IV.
         
Dia 10 d'abril de 1310 Jaume II decreta la creació de moneda pròpia.
         
25 d'abril de 1310 - Estatut que regula l'encunyament de reials d'or de 23 quirats i mig.

26 d'abril de 1310 -Mor Constança de Bearn
         
30 d'abril de 1310 - Neix Casimir III de Polònia

Maig de 1310 Reglament per a l'encunyament del reial d'or.

11 maig 1310 - A França, 54 templers són cremats per la Inquisició, acusats d'heretgia.

1 de juny de 1310 - Marguerite Porete, mística cristiana i escriptora és cremada a París

         
8 de juny de 1310- Ferran IV atorga als mallorquins el dret de comerç amb la Berberia, i als moros i jueus el comerç a Mallorca.(ARM, Còdex 2, Sant Pere, f 16v)

9 de juny de 1310 - A la Catedral de Siena (Itàlia) s'instal·la l'altar Maestà.
         
13 de juliol de 1310- Joan Borgonyó, procurador de Jaume II davant el Papa i sagristà de Mallorca,i el canonge de Rieti Berardo de Poggio Bustone, s'encarreguen d'interrogar els templers de Mallorca.
         
18 de juliol de 1310 - Jaume II concedeix 25 lliures anuals a Berenguer de Santacília per la disposició d'un cavall armat per a la defensa de l'illa. (ARM RP 25 fol.1)
         
25 d'agost de 1310 - Jaume II concedeix 25 lliures anuals a Pere d'Aiguafreda per la disposició d'un cavall armat per a la defensa de l'illa. (ARM RP 25 fol.3)
         
29 d'agost de 1310 - Jaume II concedeix 25 lliures anuals a Guerau Aderró per la disposició d'un cavall armat per a la defensa de l'illa. (ARM RP 25 fol.3v-4)

4 de setembre de 1310- Jaume II funda la capella de sant Jaume en el Palau reial.
         
5 de setembre de 1310 - Jaume II concedeix 25 lliures anuals a Arnau de Santacília per la disposició d'un cavall armat per a la defensa de l'illa. (ARM RP 25 fol.2v-3)
                                          1310 Pierre Guines a santa Anna

5 de novembre de 1310 - Jaume II disposa la fundació de les capelles de santa Anna i sant Jaume en el palau Reial. (HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 595).
         
29 de novembre de 1310-Jaume de Valacis obté per carta reial la cavalleria del Palmer.

23 de desembre de 1310 - Jaume II aprova als jurats la venda de l'alqueria santa Eulàlia per part de l'Hospital de sant Andreu a Pere Burgues per preu de mil lliures amb permís per a la compra de censos per al patrimoni reial. (Còdex dels Reis, f 99-101).