Any 1695-Del Regne de Mallorca. Milícia Angèlica contra la sexualitat.

       
Any 1695- El Gran i General Consell defineix les institucions del Regne de Mallorca: "el dit Regne únicament consisteix en la isla de Mallorca, y se representa en Su Sria. dels Magnífics Jurats y en V.S. anomenant-se Jurats y Concell de la Universitat, Ciutat y Regne de Mallorca, no concurrint en esta junta persona alguna per las islas de Menorca i Iviça, ni unint-se may les tres per fer un cos ni formar una Generalitat, antes bé tenen cada una la sua Universitat separada"
       
Any 1695- Gregori Gual-Desmur dirigeix la presa de Montferrat.

Any 1695 - Construcció d'un orgue per a l'església de Petra.
       
Any 1695-Onofre Aguiló Cortès, Major, compra una casa del carrer del Segell a la receptoria de la Inquisició per 625 lliures. Entre el mateix carrer del Segell i la Bosseria, el seu germà Gabriel Rafel Aguiló Cortès comprarà un casal un any després on hi tendrà una botiga de robes.

Any 1695- Magdalena Sureda Sanglada propietària de Sarissal (Sencelles).

15 de maig de 1695- Constitució de la Milícia Angèlica del Síngol de sant Tomàs d'Aquino en el convent de sant Domingo que entre altres funcions té:-Tendrán los hermanos y hermanas especial cuidado de reprimir en los principios con varonil aliento las sugestiones carnales del enemigo infernal, y vencer los pensamientos impuros de la mente y fantasía inuocando con la boca y corazón el Santísimo Nombre de Jesús y María, recurriendo el auxilio con alguna breve oración del glorioso Tutelar de Sto. Thomas de Aquino, y huirán de todas las ocasiones de mancharse con obscenidades asquerosas y no contaminar el alma con el mas mínimo pensamiento sensual pecaminoso.
        - Estaran continuamente dispuestos para no permitir que otros en su presencia, hablen, lean, canten o hagan cosa perjudicial a la pureza y castidad y procuraran con toda charidad y amor exortar á los de que tuvieren
        noticia que se hallan immersos en algún abominable vicio de la carne á vivir castos.

13 de juny de 1695-Llorenç Socies substitueix el pare Vallès i és el nou rector del col·legi de jesuïtes de Pollença.La collita de blat és molt bona i arriba a les 507.550 quarteres, superant de bon troç les necessitats de consum propi.

28 d'agost de 1695- Benedicció de l'església conventual de les Caputxines a Palma.

setembre de 1695 - Francesc Truyols Font de la Roqueta és el nou procurador reial.
       
11 de setembre de 1695- Rafel Jeroni Cortès és condemnat pel Sant Ofici a morir cremat en estàtua.

10 d'octubre de 1695 - Pregàries contra la sequera.

3 de novembre de 1695-El bisbe Pedro de Alagón visita la parròquia d'Artà.


          
        
               

any 1495 a Mallorca ixent