CRONOLOGIA BREU DE L'ANY 1775 A MALLORCA

 

Any 1775

pati de sant Pere i sant Bernat 

Any 1775 - Finalització de les obres de l'Hospitalet de sant Pere i sant Bernat.

Any 1775-Jaume Fàbregues Bauzà, inquisidor a Mallorca.

Any 1775- Un total de 49 infants moren a conseqüència de la pigota a Santa Eugènia.

Any 1775-Tomàs de Boixadors i Sureda de Sant Martí, nou cardenal. Era fill del Comte de Savella, virrei de Mallorca en nom de Carles d'Àustria.                                                            Casal del Marquès del Reguer

                                          Casal del Marquès del Reguer, ara Casal Balaguer (Arxiduc Lluís Salvador)

Any 1775- Mor el segon marquès del Reguer, Josep Amar de Montaner i Sanglada.

27 de gener de 1775 - Mor a Palma  el segon marquès de Campofranco, Nicolás Pueyo Rossiñol.

13 de febrer de 1775 - Els moros capturen tres llaüts amb 14 homes de santa Catalina.

26 de febrer de 1775-Es beneeix el retaule xurrigueresc de l'església de santa Maria del Camí. Les estàtues de santa Maria, sant Tomàs d'Aquino, sant Francesc, sant Pere i sant Pau i el sagrari varen ser obra de Pere Joan Obrador. Rafel Torres va daurar el retaule. També treballà en el presbiteri l'escultor Jaume Febrer.

De l'escultor Pere Joan Obrador sabem que l'any 1749 "té la habitació en el Carrer qui desde el Banch del Oli, tot dret va al Convent de los Religiosos de Nostra Senyora de la Mercè" (A. D. M. Pros. de Ramon Uull (segle XVIII) F. 840 v )
 

3 de maig de 1775- Antoni Picornell Gelabert, Mino, moliner és enterrat en el vas del Roser del convent de Lloret.

10 de maig de 1775 - Surt de Barcelona una expedició contra Alger en la que participa Nicolás Pueyo Pueyo.

24 de juliol de 1775 - Juan Díaz Guerra, bisbe ,prohibeix la processó calvianera dedicada a Ramon Llull.

31 de juliol de 1775 - El Marquès de Vilafranca de Sant Martí,diputat d'obres, informa del mal estat dels desaigües davant la casa de la Missió quan les aigües perdudes són reconduïdes cap als excusats (Arxiu Municipal de Palma -Llibre de 1775, fol.85 v).

Agost de 1775 - El bisbe no permet al rector de Calvià Joan Ferrer celebrar una festa tradicionals en honor de Ramon Llull.

5 d’agost de 1775 Tempesta i pedregada a Campos i a Porreres.

3 d'octubre de 1775- Per voluntat del bisbe anti-lul·lista Juan Díaz de la Guerra, el comanador Pau Martí fa retirar del convent de sant Antoni Abat l'imatge de Ramon Llull i posa en el seu lloc l'Ecce-Homo.

13 de novembre de 1775 - Crema furtiva de la tela dedicada a Ramon Llull a l'església de sant Nicolau.(BSAL de 1887)

17 de novembre de 1775 - Neix  a Palma Tomàs Aguiló Cortès.

 

    

 

  • any 1780 a Mallorca