1 de novembre de 1970 Joseph Mobutu, general, elegit president de la República Democràtica del Congo (Zaire)

7 de novembre de 1970-Aprovació pel ple municipal de Palma del nou Pla Urbanístic de l'arquitecte Manuel Ribas Piera, defensat per Fiol Tur,president de la comissió d'urbanisme. En el pla han intervingut el geògraf Bartomeu Barceló, el sociòleg Luis Carreño, l'advocat Tomàs Pou Viver, i l'enginyer Albert Vilalta. El pla a desenvolupar en quinze anys preveia la cobertura de Sa Riera, proposava la depuració d'aigues, la construcció de nous ports esportius,  la desviació de les aigües dels torrents cap al Torrent Gros , i l'habilitació de la Ciutat per tal de poder allotjar 1.250.000 persones.

9 de novembre de 1970- Mor Charles De Gaulle,militar i estadista francès.

14 de novembre de 1970 - L'instructor del Frente de Juventudes  Manuel Fiol Calafat és nomenat director de la Secció de la Joventut de la Creu Roja Espanyola.


17 de novembre de 1970- Eleccions franquistes a Artà pel terç de representació familiar amb un abstencionisme generalitzat:D'un total de tres candidats, Jerónimo Ginard Suñer és elegit regidor.(Bellpuig, gener de 1971)

24 de novembre de 1970- Eleccions franquistes a Artà. Els consellers locals del Movimiento elegits són: Jaime Mayol Ginard, Juan Massanet Gili, Antonio Gili Oliver i
Jaime Morey Sureda. Per el terç sindical l'elegit és Francisco Lliteras Pomar. En representació de les entitats culturals i professionals, l'elegit és Jorge Vicens.
(Bellpuig, gener de 1971)


24 de novembre de 1970 Plouen 117 litres d'aigua per m2 a Alcúdia.


25 de novembre de 1970- Andrés Adrover Rigo, Pedro Manuel Egido Obrador, metge, Joaquín Forteza Fuster i Melchor Lladó Mayol, designats consejeros locales del Movimiento (franquista) de Campos.

27 de novembre de 1970- Mateo Juan Amengual, empresari de la construcció, Miguel Cantallops Pons, empresari del metall, i Ramon Vicens Vicens, de Felanitx, són designats membres del terç sindical franquista

 27 de novembre de 1970 Siria s'adhereix al projecte arab


30 de novembre de 1970 Manifestació a la Plaça de Catalunya de Barcelona


 

 

 

 


 


   any1970