Claustre de santa Clara

 

Ramon Llull, segons el Brevículum dde Tomás Le Myésierr(1325)

 

Retaule de Sant Bernat de Claravall

  • Dia 1 de març de 1290 Domènec Caulelles, ballester, ven unes cases a Arnau de Pontiró.
  • 3 de juliol de 1290- Pere de Vilardell s'estableix a una barbacana vora les torres i l'hort de l'Almudaina en un cantó al costat de la Porta Ferrissa.
  • 20 d’agost de 1290- Bernat Font viu a Porreres al costat de l’església.
  • El 4 d'octubre de 1290, el rei aclareix que els cavallers que tenen honors en la porció real de Mallorca, i que s'han negat a contribuir en la contractació de vigilants permanents o puntuals en les talaies i escoltes, d'acord amb el que s'havia disposat en una sentència anterior , i ja que es tractava de mitjans per a la millor defensa de la illa, haurien de pagar també per aquest concepte, igual que ho havien de fer en aquells pels quals estaven obligats per les possessions que tinguessin fora del patrimoni reial.
  • Dia 5 de gener de 1291- Jaume II d'Aragó, per real cèdula signada a València, confirma una concessió de cinc mil sous als Frares Menors del Monestir de Miramar de Valldemossa.
  • 27 de febrer de 1291- Guillem Adrover ueda establert a unes cases i corral vora de la Drassana.
  • Dia 23 de març de 1291 Gerald Carrió compra Benigomila (Capdepera).
  • 17 de juny de 1291-Jaume II el Just és el nou rei d'Aragó.
  • 13 d'agost de 1291- Jaume II el Just, rei privatiu de Sicília, arriba a Barcelona després de la mort del seu germà Alfons el Franc. Era fill de Pere el Gran i Constança de Sicília i va néixer a València.
  • 11 de desembre de 1291- Ramon de Solà, moliner, s'estableix a la síquia de Canet.
  • 18 de desembre de 1291-Obert Pilosi, genovès, draper, compra unes cases a la porció de Bernat de Santa Eugènia.
  • 1 de febrer de 1292- Guillem Sesplanes, baster, estableix Bernat Puig, moliner a una casa a prop de la Gerreria.
  • 11 de febrer de 1292- Arnau Castelló compra una casa a Isac ben Facdal a prop de santa Clara.
  • 4 de març de 1292- Es recorda que els titulars de béns de la porció del rei mantendran la immunitat limitada en les altres prestacions comunals (talles o serveis extraordinaris) en aquelles coses que tinguin fins als 500 morabatins de valor, però sempre amb l'obligació de contribuir en els casos anteriorment expressats, igual que els corresponia per les seves cavalleries antigues (és a dir, aquelles hereditàries fora de la porció real)

    
  • 27 de juliol de 1292-Es venen els béns de Miquel Nunis, confiscats per traició a la corona.
  • 4 de setembre de 1294- Berenguer Miquel rep de les clarisses una terra amb vinya a Sineu que havien rebut per donació de Pere Salomó.

 

Exhortació de Santa Úrsula. (Sagristia de Sant Francesc de Palma)

  • Any 1295-"Lo Desconhort"-Ramon Llull.
  • Any 1295- Una butlla uneix Menorca a la diòcesi de Mallorca. Les dues depenen de la Santa Seu. La d'Eivissa, en canvi depèn de l'arquebisbe de Tarragona.
  • 12 de juny de 1295- Es celebra la pau entre Aragó i França amb la firma del Tractat d’Anagni.
  • 16 de novembre de 1295-Samuel Addenden ven unes cases vora la capella de Sant Bartomeu de Ciutat.
  • Any 1296-Nicolau Tarida, mercader mallorquí, mor a Lisboa.
  • 1 d'abril de 1296-Els cònsols de Mallorca ofereixen 35.000 sous per a dues galeres per a la conquesta de Múrcia.
  • 17 de setembre de 1296-Primera pedra de l'església de Sant Domingo.
  • Any 1297-Berenguer Martorell de Muro deixa en testament 12 diners a l'obra de la capella de Sant Feliu de Castell-Llubí.
  • Març de 1297-El lloctinent i batle ven a Pere Vidal d'Artà tots els drets del rei en aquest terme.
  • 5 d'abril de 1297-Butlla "Ad honorem Dei onnipotenti Patris" per la qual Bonifaci VIII funda el regne de Còrsega i Sardenya, i el dóna en feu a Jaume II.
  • 5 d'octubre de 1297 Berenguer de Quadres s'estableix en un obrador amb algorfa al costat del fossar de Santa Eulàlia.
  • 9 d'octubre de 1297 Bernat Font compra un obrador a Sa Quartera de Ciutat que disposa d'una porxada al davant.
  • 12 d'octubre de 1297 Ponç Oliver compra unes cases amb una porxada a Sa Quartera de Ciutat.
  • 24 d'octubre de 1297 El genovès Gibardino Pont tremol compra unes cases a Es Gall, vora el cementiri de Sant Jaume.
  • 5 de novembre de 1297- Ramon Montaner s'estableix a un pati veinat del celler reial a la porció de les monges de Santa Margalida.
  • Any 1298-Inici de les obres de la catedral de Barcelona.
  • El 14 de gener de 1298, Tomàs de Montsó, sabater, es va establir devora les ecsales del convent de predicadors de Sant Domenge.
  • Dia 11 d'abril de 1298 Arnau de Rusqueda compra un molí proper a la Porta Plegadissa (entrada de la Riera per la Rambla).
  • Dia 14 d'abril de 1298 el notari Guillem Nadal compra unes cases a Bernat Huguet Provençal vora la font i el forn de Santa Creu.
  • 29 de juny de 1298- Concòrdia. Jaume II d’Aragó torna a Jaume II de Mallorca els seus estats.
  • 4 d'octubre de 1298- Erecció de l'església de Sant Joan de Sineu.
  • Dia 18 de març de 1299 Jaume II ordena als jueus que s'estableixin a prop del Temple i la Calatrava.
  • 9 de maig de 1299 - Jaume Tolrà i Arnau de Cases compren un hort a prop de la Porta Marbelet (Bab al Balad), que devia estar a prop de l'actual Escola Graduada, perquè confrontava amb el camí de Montuïri, i tenia dues sínies i dos aljubs.
  • 13 d'octubre de 1299 - El genovès Simó Lavanya compra unes cases vora la capella de Sant Nicolau.
  • 31 d'octubre de 1299 - Els frares predicadors són autoritzats a fer enterramets al convent.

Alletament  de Sant Bernat