Antoni Obrador (mostra general).Bunyola (1515). Aporta pavès.

Olesa

Son Olesa, Valldemossa (1398)
Bartomeu Olesa de Son Olesa (1578)
Blanca d'Olesa de Son Olesa (1398)
Domingo Olesa, propietari de Talapí (Sa Pobla, 1517)
Domènec Olesa Sanglada (1549)
Domènec d'Olesa (1583)
Elisabet Olesa Tornamira (1583) (1598)
Francesc Olesa  Santmartí (1518)
Jaime Oleza España (1933)
Jaume d'Olesa, secretari reial (1280)
Joana (Vivot) Olesa, enterrada a sant Francesc (1648)
Martí d'Olesa, morisc de Granada (1580)(1549)
Nicolau Olesa Dezcallar, enterrat a sant Domènec (1789)
Nicolau (Ballester) Olesa Dezcallar, batliu de Mallorca,  enterrat a sant Domènec (1792)
Rafel d'Olesa (Bernat d'Olesa 1449);
Refel Olesa Santmartí (1581)

Gaspar de Oliden (1725)

Climent Oliva, sepulcre a sant Francesc (1439)

Oliver

Bernat Oliver, conseller (1401)
Gabriel Oliver, sabater (1586)
Jaume Oliver, baster, executat (1490)
Joan Oliver, apotecari (1521)
Martí Oliver, conseller (1401)
Mateu Oliver, sabater (1586)
Matia Oliver, Alaró (1652)
Miquel Oliver, sonador, executat (1490)
Miquel Oliver, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Pere Oliver, sabater (1586)
 

Olzina, Oltzina

Bernat Oltzina obté en emfiteusi del rei una part de l'alqueria Biniatzar (Bunyola), vora les muntanyes de Pastoritx (1300)
Jaume Olzina, bisbe de Telde (1392)

Oms

Aina Oms (de casada Puigdorfila Oms) obté en herència Vernissa (Santa Margalida, 1519)
Antoni d'Oms, virrei (1579)
Caterina Oms Descós, enterrada a sant Francesc (1613) en el vas dels Berard.
Cristòfol Oms Arbona, escultor, assassinat i enterrat a sant Domènec (1710)
Elisabet (Miralles) Oms, enterrada a sant Francesc (1635)
Francesc Oms, sepulcre a sant Francesc (1439)
Francesc Oms, enterrat a sant Francesc (1602). Vivia en el carrer del Forn Cremat de Ciutat.
Gaspar Oms (1727)
Joan Oms Bestard, escultor, enterrat a sant Domènec (1681)
Joan Antoni Oms, escultor, contracta retaule Roser a sant Domènec (1625) on és enterrat (1667).Vivia al carrer de sant Miquel davant sant Antoni de la Síquia.
Manuel Oms de Santa Pau de Sentmenat Lanuza (1701)
Pere d'Olms, conseller (1401)


Joan de l'Or, brodador que viu en el carrer dels Pintors de Ciutat (1445)

Ordines

Antoni Ordines, Alaró (1652)
 Joan Ordines del Reiguer (1652)

Miquel Orell, fuster, capella a Sant Francesc (1560)

Pedro Orífice (1727)

Orlandis

Antoni Orlandís Desclapés, enterrat a sant Francesc en el vas dels Vivot (1650)
Benet Orlandís, doctor rn lleis. Té cases en el carrer del Palau, davant llenyer de sant Domènec (1604)
Joan Orlandis (1621)
Miguel Buenaventura Berenguer de Vallès, Orlandis, marquès de Solleric , Grande de España, regidor de Ciutat. Enterrat a sant Domènec (1790)

Gabriel Ortet, conseller (1401)

Francesc Otger (1361)