Tacàritx (1715 )

Tagamanent (1414,1456,1604)

Bernat Tagamanent (Jaume de Galiana 1449);
Bonanat Tagamanent (1490)
Guillem Tagamanent (Jaume de Galiana 1449);
Joan Tagamanent (Jaume de Galiana 1449);
Joan Tagamanent, jurat,(1401)
Maria Tagamanent, enterrada a sant Francesc (1382)
Pereta Tagamanent (Jaume de Galiana 1449);
Rafel Tagamanent (1490)

Jacomí Taier (1359)

Talapí (Sa Pobla, 1517,1606,1632)

Tarongí

Guillem Tarongí, sepulcre a sant Francesc (1565)
Pau Tarongí, jueu convers, vivia a l'illeta de Valentí (1490)

Francesc Tauler , batle de Calvià (1398)

Teix (1301,1786)

Tèrmens

Joan de Tèrmens, conseller (1401)
Oliver de Tèrmens Olesa, enterrat a sant Francesc (1605)

Ternelles (1511,1540 ,1860 )

Lluís Terrades, home d'armes d'Andratx (1528)


Terrassa

Bernat Terrassa, jurat (1401)
Joan Terrassa, bandejat (1595)

Pere Terrencs, pintor, fa retaule per l'església de Llucmajor (1516),  sant Domènec (1522)
Joan Terriola, advocat de la vila de Muro (1490), propietari del Rafal d'en Claret, al servei de  la baronia de Guillem de Sant Joan i Ramon de Santmartí..
Vicenç Tey, frare predicador (1451)

Tetzeta (1239)

Pere Timoneda, conseller (1401)

Guillem Tió, de Pollença, conseller forà (1388)

Togores

Albertí Togores, comte Aiamans, enterrat a sant Francesc (1644) .Vivia a la Portella.
Arnau Togores obté  les cavalleries de Lloseta i Aiarnans de la comtessa de Bearn (1303)
Arnau Togores, enterrat a sant Francesc (1336)
Beatriu Togores Puigdorfila, enterrada a sant Francesc (1635).Vivia en el Call.
Caterina (Ballester) Togores Sales, enterrada a sant Domènec (1765)
Francesc Togores, enterrat a sant Francesc.(1642) Vivia en el carrer de sant Jaume.
Guillem Togores de Roseta, conseller (1401)
Humbert Togores, enterrat a sant Francesc (1319)
Jeroni Togores (carrer de la Portella, 1568)
Joanot de Togores, hereda les cavalleries d' Aiamans i de Lloseta (1492)
Miquel Joan Togores, enterrat a sant Francesc.(1639).Vivia en el carrer de sant Jaume.
Miquel Lluís Togores, enterrat a sant Francesc (1594) (carrer de la Portella)
Miquel Lluís de Togores, enterrat a sant Francesc (1603). Vivia a la Portella.
Paula Togores, enterrada a sant Francesc (Vivia a la Portella, 1610)
Pere Togores, prohom  fuster, capella a Sant Francesc (1560)


Lluís Tona (1491)
Baltasar Tomàs (1491)
Gaspar Thomàs (1493)
Jaume Tomàs Creus pare de sor Caterina Tomàs (1519)

Tornamira

Berenguer de Tornamira (1309) obté 25 lliures anuals per el seu cavall armat.
Bernat Tornamira , enterrat a sant Francesc (1378)
Jaume Tornamira, (1555)

Pere Torner, (1555)

Torre de Carroç (1258,1609)

Torrella

Alfons Torrella, sepulcre a sant Francesc (1542)
Antonina Torrella, sepulcre a sant Francesc (1461)
Arnau Torrella, executat (1349)
Arnau Torrella, conseller (1401)
Elionor (Torrella) Valentí, sepulcre a sant Francesc (1588)
Gaver Torrella, conseller (1401)
Gilabert Torrella, sastre ( Castell 1449);
Guillem de Torrella (1242)
Guillemó de Torrella (1308), obté cavalleria.
Jaume Arnau Torrella ,sepulcre a sant Francesc (1589)
Ildefons Torrella, enterrat a sant Francesc (1601).Vivia en el carrer de sant Miquel.
Joanot Torrella, enterrat a sant Francesc (1594)
Lleonard Torrella (1490) (1491)
Lluís Torrella ( Castell 1449);
Pere Ignasi Torrella Sant Joan, enterrat a sant Francesc (1610)


Ramon Torrelles, enterrat a sant Francesc (1619).Vivia en el carrer de sant Jaume.
Jaume Torrents, clavari fuster, capella a sant Francesc (1560)

Torres


Torres (Antoni, Pere, Antoni), homes d'armes d'Andratx (1528)

Joan Torres, vivia a l'illeta de Rovira (1519)
Miquel Àngel Torres, pintor (carrer de Berard 1772)
Pau Torres (1490)
Pere Torres, conseller forà d'Andratx (1479)

Torres Llevaneres (1240,1333,1409)

Joan de Totosaus, patró (1640)

Bernat Tous (1360)

Esteve Tramoler, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Arnau Trobat, sabater ( Castell 1449);
Bernat Trobat, conseller forà d'Inca (1479)
Ferran Truyols Gual, marquès de la Torre.(Enterrat a Monti-sion,1778)
Nicolau Truyols, conseller (1401)

Tudela

Bernat de Tudela, banquer (1398)
Joan Tudela, mercader. Hort proper a la Porta Pintada (1490)

Anselm Turmeda (Abū Muhammad Abd Allāh b. Abd Allāh al-Tarjumān al-Mayūrqī) (1398)

Turtitx (1801, 1802)